Een
vraag ?
Voer het telefoonnummer in waarop u wenst worden teruggebeld binnen de 24u werkuren:
+32
UITLEG OVER HET BEHEER VAN UW INTERNETVERKEER

 

BEHEER VAST INTERNETVERKEER

 

De snelheid om te downloaden van internet hangt voornamelijk af van uw internetinstallatie, uw interne bekabeling, en van de wifi-interface van de geraadpleegde router/modem en/of server. De snelheden om te downloaden zijn van het type Best Effort. Dit debiet wordt bepaald door technische gegevens die voornamelijk verband houden met de kwaliteit van uw lijn en uw installatie.

Er wordt door SFR geen enkele maatregel genomen om het verkeer te sturen.

SFR zal de nodige maatregelen nemen om permanent en onafgebroken in te staan voor de exploitatie van het netwerk en de diensten, en om de gevolgen weg te werken van elke storing die de kwaliteit van de diensten kan aantasten voor alle klanten, of een deel van de klanten, of die de veiligheid of de kwetsbaarheid kunnen aantasten, en dit zo spoedig mogelijk, behoudens in geval van overmacht of in geval van een gebeurtenis die buiten de controle van het bedrijf valt, en onder voorbehoud van eventuele defecten en onderhoudsinterventies die nodig zijn voor een goede werking van de diensten en het materiaal. Die interventies gebeuren bij voorkeur buiten de uren dat er veel wordt geluisterd naar programma’s of dat er veel gebruik wordt gemaakt van de diensten.

Het bedrijf biedt de klant technische bijstand (via de post, via e-mail of via telefoon). Het detail van deze bijstand staat bij de rubriek “contact” van de website van het adres die kan worden geraadpleegd op het volgende adres: www.sfr.be.

Elke internetforfait beschikt over een maximum maandelijks overdrachtvolume van gegevens.

In geval het maandelijks volume wordt overschreden, bij ‘Internet 15 Mega’ en ‘Internet Start’  (inbegrepen in het abonnement voor digitale televisie) factureert SFR € 2 per schijf van 1 begonnen GB.

In geval het maandelijks volume wordt overschreden in alle andere forfaits en abonnementen, dan zal SFR € 5,5 factureren per aangevatte schijf van 10 GB. Deze prijzen zijn inclusief btw.

Fair Use Policy: deze vermelding is een aanvulling op de algemene voorwaarden en vervangt geenszins deze inzake het gebruik van de internetdienst. De optie zal in werking treden op de 1ste van de maand volgend op de inschrijving. In het geval de gebruiker krachtens zijn contract recht heeft op onbeperkt gebruik van internet waarvoor een Fair Use Policy geldt, dan bedoelt men met Fair Use Policy het volgende. De gebruiker heeft geen limiet voor het totale volume van zijn internetgebruik, maar hij moet het gebruiken als een ‘bonus pater familias’. Elk misbruik of elk gedrag dat wordt beschouwd als afwijkend van de visie die SFR heeft van een ‘bonus pater familias’ zal SFR het recht geven om de dienst eenzijdig te beperken. SFR zal namelijk in geval van een maandelijks gebruik dat hoger ligt dan 750 GB (download + upload) of dan 500 GB (enkel upload), de downloadsnelheid van de abonnee kunnen beperken tot 384 Kbps’.

 

BEHEER VAN HET MOBIEL VERKEER

 

SFR heeft een akkoord met Base Company voor de exploitatie van het mobiel netwerk, zij zorgen voor de tools om het netwerk te beheren.

U vindt hieronder de maatregelen die worden ingevoerd door BASE om de beste capaciteit te garanderen op het netwerk.

‘Teneinde te kunnen instaan voor de continuïteit en de kwaliteit van de prestaties van de diensten voor de klanten, controleert BASE Company permanent of het netwerk al dan niet overbelast is en of er op een bepaalde plaats maatregelen moeten genomen worden.

BASE Company kan namelijk de volgende maatregelen nemen om een verzadiging te vermijden en/om dit te verhelpen en de capaciteit op een bepaalde plaats te verhogen:

BASE Company kan beter op een bepaalde plaats het verkeer verdelen tussen de verschillende beschikbare technologieën (2G, 3G en 4G) en de omliggende sites, teneinde de verzadiging van een technologie of een site te voorkomen.

Het plaatsen van tijdelijke sites (voornamelijk in het geval van massa-evenementen).

Het bouwen van nieuwe sites.

Het in werking stellen van een bijkomend spectrum om de capaciteitsproblemen op een bepaalde plaats beter aan te pakken.

In crisissituaties raadt BASE Company zijn klanten aan om te sms’en of gegevensverbindingen te gebruiken in plaats van telefonische gesprekken te voeren, want dit vereist meer capaciteit.’

Dankzij deze maatregelen zullen de klanten van SFR kunnen genieten van een betere gebruikservaring en vooral het aantal gemiste oproepen zal dalen en de spraakkwaliteit zal verbeteren. Desgevallend zal ook de kwaliteit van de gegevens verbeteren, hetgeen betekent dat het gebruik van apps en van andere gegevenstoepassingen nog beter zal zijn.

 

 

text_cookie_banner

SFR maakt gebruik van cookies Wij maken op deze website gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Noodzakelijke en functionele cookies zijn onmisbaar om de website te doen werken en jou als gebruiker de gewenste service te leveren. Performantie-cookies geven ons de mogelijkheid onze website te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren en te personaliseren. Wij gebruiken hiervoor ook Google Analytics cookies. Door verder gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het plaatsen van cookies. Wil je meer weten over het gebruik van cookies door SFR, of je cookie-instellingen voor deze website aanpassen,

lees dan ons Privacybeleid
OK